Quote Archives

İlk Kağıt

İlk Kağıt

Yüzyıllardır kullandığımız ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan kâğıt, teknolojik gelişmelerin ilerlemesi ve dijital kayıtların önem kazanmasına rağmen halen en çok tercih edilen materyaldir. Kâğıdın bulunuşuna dair ilk kalıntılar günümüzden yaklaşık dört bin yıl öncesine aittir. Yapılan arkeolojik çalışmalarda rastlanan ve M.Ö. 2.yüzyıla ait olduğu düşünülen kalıntılara göre ilk kâğıt kil tablet, parşömen, ahşap tablet...